مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » تفاهم نامه
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه مازندران و پارک علم و فناوری مازندران
» تاریخ انتشار: 1396/4/4
استفاده از ظرفیت های مشترک در حمایت از نخبگان، فناوران و فارغ التحصیلان و کمک به توسعه فناوری در استان