مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » تفاهم نامه
امضای تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری کوهجینگ شانگهای با پارک علم و فناوری مازندران و پارک علم و فناوری کروواس
» تاریخ انتشار: 1396/8/15
امضای تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری کوهجینگ شانگهای با پارک علم و فناوری مازندران و پارک علم و فناوری کروواس