مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

دانش اینترنت نگاهی نوین
نام مدیرعامل:
مرتضی میانسری گاوزن
نام شرکت:
دانش اینترنت نگاهی نوین
ایده محوری:
طراحی و راه اندازی سایت آموزشی تعاملی آنلاین
مشاهده جزئیات
شروین
نام مدیرعامل:
شروین شریفی مرزودی
نام شرکت:
شروین
ایده محوری:
پرورش ماهیان خاویاری در سیستم چرخشی آب بصورت متراکم و فوق متراکم
مشاهده جزئیات
فناور بهینه نیروی کاسپین
نام مدیرعامل:
سید محمد هاشمیان جویباری
نام شرکت:
فناور بهینه نیروی کاسپین
ایده محوری:
دستگاه جمع آوری کننده اطلاعات و مانیتورینگ در حوزه اتوماسیون کشاورزی، صنعتی و برق
مشاهده جزئیات
توانا الکترونیک شمال
نام مدیرعامل:
حسن یزدانی
نام شرکت:
توانا الکترونیک شمال
ایده محوری:
ایستگاه شارژ تلفن همراه شهری با استفاده از انرژی خورشیدی
مشاهده جزئیات
توليدی دانش بنيان گل سنگ فرآور
نام مدیرعامل:
فاطمه رمدانی
نام شرکت:
توليدی دانش بنيان گل سنگ فرآور
ایده محوری:
پیوند گردو از روش هات کالوس با استفاده از کابل الکتریکی در گلخانه
مشاهده جزئیات
آموزشی و پژوهشی فرانوگرایان
نام مدیرعامل:
قاسم عابدی
نام شرکت:
آموزشی و پژوهشی فرانوگرایان
ایده محوری:
طراحی و راه اندازی شبکه آموزشی و پژوهشی فرانوگرایان با رویکرد الکترونیکی
مشاهده جزئیات
مهندسی فرانیکپویش تیکا
نام مدیرعامل:
مستوره لمعانی
نام شرکت:
مهندسی فرانیکپویش تیکا
ایده محوری:
صنایع تبدیلی پر ماکیان و طیور
مشاهده جزئیات
پایا فرآیند صنعت سازان مرآت
نام مدیرعامل:
سید محمد حسینی
نام شرکت:
پایا فرآیند صنعت سازان مرآت
ایده محوری:
طراحی و ساخت کارخانجات کمپوست نیمه اتوماتیک سبز
مشاهده جزئیات
حمل24
نام مدیرعامل:
عادل خطی دیز آبادی
نام شرکت:
حمل24
ایده محوری:
سامانه حمل و نقل آنلاین
مشاهده جزئیات
 1 2 3