مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » تفاهم نامه
امضای تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی بابل و پارک علم و فناوری مازندران
» تاریخ انتشار: 1396/5/1
امضای تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی بابل و پارک علم و فناوری مازندران 1 مرداد 1396