آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » تفاهم نامه
امضای تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی بابل و پارک علم و فناوری مازندران
» تاریخ انتشار: 1396/5/1
امضای تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی بابل و پارک علم و فناوری مازندران 1 مرداد 1396