مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اخبار
بازدید سرکار خانم دکتر فرشچی معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از دستاوردهای شرکتهای مستقر درمرکز رشد واحدهای فناور نوشهر
» تاریخ انتشار: 12:8:19 1396/8/13
بازدید سرکار خانم دکتر فرشچی معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از دستاوردهای شرکتهای مستقر درمرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

» تصاویر بیشتر :