مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اخبار
کسب عنوان واحد برتر استاندارد در سال ۱۳۹۶، توسط شرکت دانش بنیان مخزن فولاد رافع ( دابو صنعت) عضو پارک علم و فناوری مازندران
» تاریخ انتشار: 10:35:38 1396/7/29
کسب عنوان واحد برتر استاندارد در سال ۱۳۹۶، توسط شرکت دانش بنیان مخزن فولاد رافع ( دابو صنعت) عضو پارک علم و فناوری مازندران @mazandstp

» تصاویر بیشتر :