مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اخبار
حضور دکتر مجید الیاسی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ساری، در سومين مجمع عمومي شبكه‌ي پارك های علم و فناوري كشورهاي اسلامي (INSTP)
» تاریخ انتشار: 10:41:46 1396/7/26
حضور دکتر مجید الیاسی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ساری، در سومين مجمع عمومي شبكه‌ي  پارك های علم و فناوري كشورهاي اسلامي (INSTP) 

» تصاویر بیشتر :