مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اخبار
ازدید دکتر احمدی لاشکی،نماینده مردم نوشهر و چالوس، دکتر معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری_مازندران و دکتر شادمان فرماندار نوشهر از واحدها و هسته های فناور مستقر در مرکز رشدنوشهر
» تاریخ انتشار: 10:39:45 1396/7/26
ازدید دکتر احمدی لاشکی،نماینده مردم نوشهر و چالوس، دکتر معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری مازندران و دکتر شادمان فرماندار نوشهر از واحدها و هسته های فناور مستقر در مرکز رشدنوشهر

» تصاویر بیشتر :