مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اخبار
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
» تاریخ انتشار: 14:22:14 1396/8/14
گفتنی است یک فوریت طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات،‌ طرح‌های صنعتی و علائم تجاری که به امضای 39 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوب شده بود، بر اساس ماده واحده این طرح مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات،‌ طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب هفتم آبان‌ماه سال 1386 از تاریخ انقضاء آن به مدت دو سال تمدید می‌شود

» تصاویر بیشتر :