مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


صفحه اصلی » شرکت های مستقر
فرآوری گیاهان استراتژیک صنعتی و دارویی استویا)

عنوان: ایجاد مجتمع کشت و صنعت (فرآوری گیاهان استراتژیک صنعتی و دارویی استویا)

شرکت سازنده: دانش بنیان زیست فناوران طبرستان

تلفن: 09111542088

نمابر:

وب سایت:

ایمیل:rezaietaleshi@yahoo.com

آدرس شرکت: ساری - میدان طبرستان - خ دانشجو - پارک علم و فناوری مازندران


توضیحات: