مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


صفحه اصلی » شرکت های مستقر
بذر باقلا هفت بند

عنوان: اصلاح بذر

شرکت سازنده: بذر مازند

تلفن: 9111588678

نمابر: 01133208099

وب سایت:

ایمیل:ghkiani@gmail.com

آدرس شرکت: مازندران - ساری - میدان طبرستان - میدان شیراوژن - پارک علم و فناوری مازندران


توضیحات: