مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


صفحه اصلی » شرکت های مستقر
زمین حفار پویش طبرستان

عنوان: زمین حفار پویش طبرستان - دستگاه حفاری برقی با حجم کم

شرکت سازنده: زمین حفار پویش طبرستان

تلفن:

نمابر: 33208299

وب سایت:

ایمیل:ghasemi_inventor@yahoo.com

آدرس شرکت: ساری - میدان طبرستان - خ دانشجو - پارک علم و فناوری مازندران


توضیحات: