مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


صفحه اصلی » شرکت های مستقر
بذر بلت شده کاهو و توتون

عنوان: تولید بذور روکش دار - بذر بلت شده کاهو و توتون

شرکت سازنده: شاهدانه بذر شمال (بذر طلایی)

تلفن: 9111549804

نمابر: 33208299

وب سایت:

ایمیل:zamani1360h@yahoo.com

آدرس شرکت: ساری - میدان طبرستان - خ دانشجو - پارک علم و فناوری مازندران


توضیحات: