مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


صفحه اصلی » شرکت های مستقر
ابتکار تجهیز طب یکتا

عنوان: تولید اکستراکتور پلاسما نیمه اتوماتیک دیجیتال خون با قابلیت سنجش وزن

شرکت سازنده: ابتکار تجهیز طب یکتا

تلفن: 9114408188

نمابر: 33208299

وب سایت:

ایمیل:parsa.daneshfar@yahoo.com

آدرس شرکت: ساری - ساری کنار - میدان طبرستان - میدان شیراوژن - پارک علم و فناوری مازندران


توضیحات: