مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


صفحه اصلی » شرکت های مستقر
پادینا طب پارسیان

عنوان: تولید کیت تشخیص تست بارداری

شرکت سازنده: پادینا طب پارسیان

تلفن: 9111276053

نمابر: 33208299

وب سایت:

ایمیل:m.karimian1@gmail.com

آدرس شرکت: ساری - ساری کنار - میدان طبرستان - میدان شیراوژن - پارک علم و فناوری مازندران


توضیحات: