مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


صفحه اصلی » شرکت های مستقر
زرین پالایش پاک مازند (فناوران بازیافت مواد)

عنوان: باریافت مواد از زباله های الکترونیکی

شرکت سازنده: زرین پالایش پاک مازند (فناوران بازیافت مواد)

تلفن: 9119498393

نمابر: 33208299

وب سایت:

ایمیل:b_dadashzadeh68@yahoo.com

آدرس شرکت: ساری - ساری کنار - میدان طبرستان - میدان شیراوژن - پارک علم و فناوری مازندران


توضیحات: