مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

پارس هومن هخامنش تفلون مایع
عنوان :
تولید لوله و اتصالات پلیمری سه لایه
نام محصول:
پارس هومن هخامنش تفلون مایع
نام شرکت:
پارس هومن هخامنش
مشاهده جزئیات
پارس هومن هخامنش
عنوان :
تولید لوله و اتصالات پلیمری سه لایه
نام محصول:
پارس هومن هخامنش
نام شرکت:
پارس هومن هخامنش
مشاهده جزئیات
 1