مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

پادینا طب پارسیان
عنوان :
تولید کیت تشخیص تست بارداری
نام محصول:
پادینا طب پارسیان
نام شرکت:
پادینا طب پارسیان
مشاهده جزئیات
 کود ورمی کمپوست -  تولید میگو وانامی -  پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان -   تولید چای استویا -
عنوان :
ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه زیست فناوری و انجام فعالیت های بیولوژیکی
نام محصول:
کود ورمی کمپوست - تولید میگو وانامی - پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان - تولید چای استویا -
نام شرکت:
نوآوران زیست یاخته فرین (زیست فناوران شمال)
مشاهده جزئیات
 1