مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

اتوماسیون شرکت برق آرای شمال - طراحی و پیاده سازی اتوماسیون شرکت برق آرای شمال
عنوان :
شرکت نوین پردازان عصر بصیرت - طراحی و تولید بازی رایانه ای ایرانی - اسلامی
نام محصول:
اتوماسیون شرکت برق آرای شمال - طراحی و پیاده سازی اتوماسیون شرکت برق آرای شمال
نام شرکت:
نوین پردازان عصر بصیرت
مشاهده جزئیات
طراحی و پیاده سازی سایت کانون فرهنگی مساجد
عنوان :
شرکت نوین پردازان عصر بصیرت - طراحی و تولید بازی رایانه ای ایرانی - اسلامی
نام محصول:
طراحی و پیاده سازی سایت کانون فرهنگی مساجد
نام شرکت:
نوین پردازان عصر بصیرت
مشاهده جزئیات
طراحی و پیاده سازی پرتال مجمع خیرین مازندران
عنوان :
شرکت نوین پردازان عصر بصیرت - طراحی و تولید بازی رایانه ای ایرانی - اسلامی
نام محصول:
طراحی و پیاده سازی پرتال مجمع خیرین مازندران
نام شرکت:
نوین پردازان عصر بصیرت
مشاهده جزئیات
طراحی پرتال دبیرخانه کانون مساجد
عنوان :
شرکت نوین پردازان عصر بصیرت - طراحی و تولید بازی رایانه ای ایرانی - اسلامی
نام محصول:
طراحی پرتال دبیرخانه کانون مساجد
نام شرکت:
نوین پردازان عصر بصیرت
مشاهده جزئیات
فتوبوک
عنوان :
نرم افزار عکاسی هوشمند
نام محصول:
فتوبوک
نام شرکت:
فتوبوک
مشاهده جزئیات
نرم افزاري طراحان بهينه الگوريتم
عنوان :
نرم افزار تعمیر و نگهداری شبکه توزیع برق بر مبنای GIS
نام محصول:
نرم افزاري طراحان بهينه الگوريتم
نام شرکت:
نرم افزاري طراحان بهينه الگوريتم
مشاهده جزئیات
استارت گیم
عنوان :
لیگ بازی های رایانه ای
نام محصول:
استارت گیم
نام شرکت:
استارت گیم
مشاهده جزئیات
کار و کسب پاینده
عنوان :
سامانه یکپارچه رایانه فروش
نام محصول:
کار و کسب پاینده
نام شرکت:
کار و کسب پاینده
مشاهده جزئیات
آریا تک پرداز گیتی گستر
عنوان :
سامانه یکپارچه ارتباط داده ای چند سطحی اصناف
نام محصول:
آریا تک پرداز گیتی گستر
نام شرکت:
آریا تک پرداز گیتی گستر
مشاهده جزئیات
 1