مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

اکلیل قائم لاکوم شمال
عنوان :
شامپوی گیاهی ضد ریزش و ضد شوره سر
نام محصول:
اکلیل قائم لاکوم شمال
نام شرکت:
اکلیل قائم لاکوم شمال
مشاهده جزئیات
فرآوری گیاهان استراتژیک صنعتی و دارویی استویا)
عنوان :
ایجاد مجتمع کشت و صنعت (فرآوری گیاهان استراتژیک صنعتی و دارویی استویا)
نام محصول:
فرآوری گیاهان استراتژیک صنعتی و دارویی استویا)
نام شرکت:
دانش بنیان زیست فناوران طبرستان
مشاهده جزئیات
 1