مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » رویداد
اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی ( کسب و کار ) در حوزه زبان خارجی
» تاریخ انتشار: 1396/8/14
اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی ( کسب و کار ) در حوزه زبان خارجی
امروزه همایش های علمی، یکی از ابزارهای کارآمد است که بستر لازم را برای تبادل اطلاعات و همچنین به روز کردن تجربیات علمی فراهم می سازند. از سوی دیگر حوزه زبان های خارجی و بحث پیرامون کسب و کار در این حوزه از موضوعاتی است که کمتر بدان پرداخته شده است. پردیس فناوری کیش با همکاری دانشگاههای معتبر کشور بر آن است تا در این راستا گام برداشته و برای ایجاد زمینه مناسب در کارآفرینی و کسب و کار در حوزه های خارجی اقدامی علمی و عملی نماید.
بدین منظور از کلیه اساتید دانشگاهی،مترجمين ،كارآفرينان، صاحبنظران،ناشران،مديران موسسات علمي و آموزشي، محققان و دانشجویان به منظور شرکت در این گردهمایی بزرگ علمی دعوت به عمل می آید.