مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت اطلس دانش نوین انرژی
نام مدیرعامل: عماد صمدائی

ایده محوری: اکتیوها رمونیک فیلتر تکفاز - جبرانساز کیفیت توان شبکه برق

تلفن: 09111263854

نمابر: 01133208299

وب سایت: https://www.bing.com

ایمیل: e.samadaei@gmail.com

آدرس شرکت: مازندران - ساری - ساری کنار - میدان شیراوژن(دانشجو) - پارک علم و فناوری مازندران