مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت ناميرا يارسان ويستا
نام مدیرعامل: امیر ابوالحسنی

ایده محوری: تولید نرم افزار جامع ERP، BPMS

تلفن: 09113549725

نمابر: 01133208299

وب سایت:

ایمیل: amir.abolhasani.1368@gmail.com

آدرس شرکت: مازندران - ساری - خیابان ساری کنار - میدان شیراوژن (دانشجو) - پارک علم و فناوری مازندران