مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت گروه صنعتی سپنتا
نام مدیرعامل: رشید بهداروندی مرغا

ایده محوری: ساخت کنترلر دستگاه های CNC

تلفن: 9306391188

نمابر: 01133208299

وب سایت: http://vista.ir/companies/127335

ایمیل: rbmmotorstm@gmail.com

آدرس شرکت: ساری - میدان طبرستان - خ دانشجو - پارک علم و فناوری مازندران