مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت شاهدانه بذر شمال (بذر طلایی)
نام مدیرعامل: حامد زمانی

ایده محوری: تولید بذور روکش دار

تلفن: 9111549804

نمابر: 01133208299

وب سایت:

ایمیل: zamani1360h@yahoo.com

آدرس شرکت: ساری - میدان طبرستان - خ دانشجو - پارک علم و فناوری مازندران