مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت نرم افزاري طراحان بهينه الگوريتم
نام مدیرعامل: سلمان فدوی کارتیجکلایی

ایده محوری: نرم افزار تعمیر و نگهداری شبکه توزیع برق بر مبنای GIS

تلفن: 9113542668

نمابر: 01133208299

وب سایت:

ایمیل: samed181@yahoo.com

آدرس شرکت: ساری - میدان طبرستان - خ دانشجو - پارک علم و فناوری مازندران