مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت پیشگام صنعت آرشید
نام مدیرعامل: سید احمد نقیب

ایده محوری: سامانه هوشمند مدریت و نظارت بر ناوگان

تلفن: 09129590125

نمابر: 01133208299

وب سایت: http://www.jooyeshgar.com

ایمیل: vakili@vakili.ir

آدرس شرکت: ساری - میدان طبرستان - خ دانشجو - پارک علم و فناوری مازندران