مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت پادینا طب پارسیان
نام مدیرعامل: مجید کریمیان

ایده محوری: تولید کیت تشخیص تست بارداری

تلفن: 9111276053

نمابر: 01133208299

وب سایت: persianlab.com

ایمیل: m.karimian1@gmail.com

آدرس شرکت: ساری - میدان طبرستان - خ دانشجو - پارک علم و فناوری مازندران