مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

روباتهای ویدئومتری شبکه های فاضلاب
عنوان :
طراحی و تولید انواع روباتهای ویدئومتری شبکه های فاضلاب
نام محصول:
روباتهای ویدئومتری شبکه های فاضلاب
نام شرکت:
فناوری هوشمند اروین
مشاهده جزئیات
ابتکار تجهیز طب یکتا
عنوان :
تولید اکستراکتور پلاسما نیمه اتوماتیک دیجیتال خون با قابلیت سنجش وزن
نام محصول:
ابتکار تجهیز طب یکتا
نام شرکت:
ابتکار تجهیز طب یکتا
مشاهده جزئیات
گروه صنعتی سپنتا
عنوان :
ساخت کنترلر دستگاه های CNC
نام محصول:
گروه صنعتی سپنتا
نام شرکت:
گروه صنعتی سپنتا
مشاهده جزئیات
زمین حفار پویش طبرستان
عنوان :
دستگاه حفاری برقی با حجم کم
نام محصول:
زمین حفار پویش طبرستان
نام شرکت:
زمین حفار پویش طبرستان
مشاهده جزئیات
زرین پالایش پاک مازند (فناوران بازیافت مواد)
عنوان :
باریافت مواد از زباله های الکترونیکی
نام محصول:
زرین پالایش پاک مازند (فناوران بازیافت مواد)
نام شرکت:
زرین پالایش پاک مازند (فناوران بازیافت مواد)
مشاهده جزئیات
تک پرند مروارید شمال
عنوان :
تولید دستگاه کنترل پمپ آب خانگی
نام محصول:
تک پرند مروارید شمال
نام شرکت:
تک پرند مروارید شمال
مشاهده جزئیات
ربات های ویدئومتری شبکه فاضلاب
عنوان :
طراحی و تولید انواع روباتهای ویدئومتری شبکه های فاضلاب
نام محصول:
ربات های ویدئومتری شبکه فاضلاب
نام شرکت:
فناوری هوشمند اروین
مشاهده جزئیات
 1