مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

نشست هم اندیشی مدیر مرکز رشد ساری با هسته ها و واحدهای مستقر

نشست هم اندیشی مدیر مرکز رشد ساری با هسته ها و واحدهای مستقر

نشست هم اندیشی  مدیر مرکز رشد ساری  با هسته ها و واحدهای ...
تاریخ انتشار:11:51:56 1397/4/26
یکصدو سی و نهمین کمیسیون جذب واحدهای فناور پارک علم و فناوری مازندران

یکصدو سی و نهمین کمیسیون جذب واحدهای فناور پارک علم و فناوری مازندران

یکصدو سی و نهمین کمیسیون جذب واحدهای فناور پارک علم و فناوری مازند ...
تاریخ انتشار:11:19:50 1396/10/27
 یکصدو چهلمین جلسه جذب و پذیرش واحدهای فناور در  پارک علم و فناوری مازندران  برگزارشد

یکصدو چهلمین جلسه جذب و پذیرش واحدهای فناور در پارک علم و فناوری مازندران برگزارشد

 یکصدو چهلمین جلسه جذب و پذیرش واحدهای فناور در  پارک عل ...
تاریخ انتشار:10:58:46 1396/10/27
 بازدید مهندس اسلامی، استاندار مازندران از شرکت های دانش بنیان

بازدید مهندس اسلامی، استاندار مازندران از شرکت های دانش بنیان

 بازدید مهندس اسلامی، استاندار مازندران از شرکت های دانش بنیا ...
تاریخ انتشار:10:54:25 1396/10/27