مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اخبار
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار واسط سامانه مودیان در پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد
» تاریخ انتشار: 10:1:42 1403/4/9

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار واسط سامانه مودیان در پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد.

» تصاویر بیشتر :