مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اسلایدشو
برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی با فرآیندهای منابع انسانی و قانون کار
» تاریخ انتشار: 13:8:8 1403/4/4

کارگاه آموزشي "آشنايي با فرآيندهاي منابع انساني و قانون کار" به منظور آشنايي مديران عامل، منابع انساني و کارکنان شرکت هاي فناور و دانش بنيان با مباني و اصول مديريت منابع انساني و قوانين کار برگزار شد.