مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » اسلایدشو
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار واسط سامانه مودیان در پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد
» تاریخ انتشار: 9:56:41 1403/4/9

کارگاه آموزشي آشنايي با نرم افزار واسط سامانه موديان در پارک علم و فناوري مازندران برگزار شد.